Et helhetlig fokus på energi og miljø fra alle involverte parter i prosjektet.

Det innebærer miljø- og klimabevisste valg både i byggefasen og i ferdig bygg.

 

  • Godt inneklima med lavt- emitterende materialer  og dokumentert fravær av miljøgifter
  • BREEAM Very Good
  • Livsløpsvurderinger av byggets miljøpåvirkninger
  • Minimum  90% sorteringsgrad
  • Fossilfri byggeplass
  • Forbedring av tomtens økologiske verdi gjennom uteområder
  • Energiforbruk (kjøpt energi) skal være 20% lavere enn i sammenlignbare prosjekter