Kulturhuset i Kristiansund

Vi bygger Normoria

Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund, Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole skal nå samles under ett tak! Bli med når vi bygger Normoria - kulturhuset som skal styrke kulturlivet i Kristiansund og omegn, og karakteriseres som et viktig byutviklingsprosjekt.

Bærekraft

BREEAM Very Good

Styret har vedtatt at bygget skal ha en god miljøprofil og sertifiseres som minimum BREEAM very good. HENT har lagt fram en miljøanalyse som viser at prosjektet ligger godt an til å nå dette målet. I tillegg planlegges det en god del bruk av synlig trematerialer innendørs i bygget.

Arkitektur

Tett samspill mellom byggherre, arkitekt og fylkesantikvar

Fasader og utforming er utarbeidet i tett samspill mellom byggherre, arkitekt og fylkesantikvar, både for å bevare uttrykk på eksisterende bygg, men også for å få en god balanse mellom nytt og gammelt. Etterkrigsarkitekturen var en viktig føring her, samtidig som at bygget skal fremstå som et signalbygg når det er ferdig. Materialene er en blanding av skiferkledning, natureloksert perforert aluminium, glass og puss.