HENT har vunnet konkurransen om utvikling og bygging av Åsnes barneskole på Flisa i Åsnes kommune.

Prosjektet har vært gjennom en samspillsfase, fase 1, fra januar til august 2023. Fase 2 startet september 23 med planlagt byggestart oktober.

Prosjektet omfatter bygging av ny barneskole på ca 5 600 m2 BTA fordelt på to bygg, henholdsvis skole -og mestringsbygg.
Skolen bygges i bæresystem av stål og betong, mens mestringsbygget settes opp som trekonstruksjon. Prosjektet inkluderer også riving av eksisterende skolebygg på tomten.

Den nye skolen skal stå ferdig april 2025 og det er planlagt riving av eksisterende skole påfølgende sommer/høst med tilhørende utomhus arealer.