Medisinsenteret

Medisinsenteret er et nytt bygg med 6 etasjer over bakken og en underetasje under bakken. Bygget vil inneholde apotek og kontor, samt at det vil bli egen p-kjeller. Eksisterende bygg (bensinstasjon) skal rives.

Elgeseter gate 16 er den siste større ledige eiendommen som funksjonelt kan knyttes opp mot den medisinske bydelen på Øya, og vil planlegges og tilrettelegges for tilkobling av rørpost og annen tyngre teknisk infrastruktur fra St Olavs Hospital.

Byggherre
Totalentreprenør
Arkitekt
Rive- og saneringsarbeider
Byggeperiode
BREEAM-NOR klasse

I K Lykke Eiendom AS
HENT
Voll Arkitekter
mars 2022 – september 2022
september 2022 – november 2024
Excellent

Arkitektur

Bygningen i Elgeseter gate 16 vil framstå som et tidsriktig bygg med slektskap til nabobebyggelse. I prinsippet består bygget av to volumer – en inntrukken sokkel i tegl og et 5 etasjers glassbygg over denne. Dette gir er lett forståelig arkitektonisk utrykk. Byggets form fyller hele tomten og er med på å videreføre kvartalsstrukturen i området.

Byggets arkitektoniske grep er å skape et inviterende bygg med en høy førsteetasje med bruk av teglsten og mye glass. Tegl er et material av høy kvalitet og har et tidløst estetisk utseende som gjør seg godt i sentrumsnære byrom som langs Elgeseter gate. Det er tenkt brukt en lys teglblanding med innslag av mørkere tegl, for å gi fasaden en fin sjattering.

Fra plan 2 og oppover vil det benyttes en modulbasert aluminiums fasade med en rytmisk inndeling av åpne glasspartier og tette felt. De tette feltene utføres med aluminiums komposittplater og vil framstå som et nett som pakker inn glassfasaden. Det er lagt vekt på at alle byggets 4 sider skal oppleves like. Bygget vil fungere som en støyskjerm fra Elgesetergate mot Finalebanen park.