Skip to main content
Bilde 1: Planlagt kulverttrase og opparbeidelse av uteområdet i parken

Hei,

HENT vil i løpet av kort tid begynne forberedende arbeider for kulverttraseen som skal legges gjennom finaleparken. Deler av parken vil derfor i perioder være stengt for publikum. Vi er nå i gang med oppstarten, medfører mindre støyende arbeider som felling av trær og forgraving for spunt, deler av parken vil være stengt i hele byggeperioden. Fra og med uke 38 planlegges oppstart av spunting, og det vil derav være støyende arbeider, med en varighet på ca. 2 uker. Vi prøver å begrense støy så langt det lar seg gjøre, og vil nok holde på noen lengre dager, slik at varigheten blir kortere. Håper på forståelse rundt dette.

Ellers er vi godt i rute med prosjektet, hvor neste milepæl er tett bygg i uke 42. Det jobbes nå godt for å nå dette målet.

Samarbeidspartnere som er aktive på prosjektet er nå:
– Egenproduksjon Tømmer (Tømmer)
– Glassbygg (Fasade og glasstak)
– Tung Rør (VVS)
– Fjeldseth (Elektro)
– Trondheim Stål (Stål- og sandwichkonstruksjoner)
– Radonmannen (Gass- og radonsikring)
– Lars Høyem (Grunn)
– Søbstad (gulvstøp og avretting)
– Energima / Tempe blikk (Ventilasjon)
– Icopal (Taktekking)
– Rakon Bygg (Betong)
– JV Demolering (kjerneboring)
– RH prosjekt (Branntetting)
– FAS (Spunting)
– Ramirent (Stillas, byggheis, brakkerigg)

Med dette vil prosjektgruppen i HENT på Medisinsenteret ønske alle en god høst!