Skip to main content

Fellesferien nærmer seg med stormskritt og det er på tide med en status på hvordan det går på Medisinsenteret.

 

For dere som ferdes i området daglig har dere sett at råbygget nå er ferdigmontert, og at den flotte beltekranene idag demonteres. Dette er en stor milepæl for prosjektet, og det ble markert med kake i Atriumet på bygget. Vår samarbeidspartner i Heidelberg Materials og montasje-laget Trøndersveis har gjort en formidabel jobb, og råbygget montasjen kunne ikke vært mer smertefri.

 

Prosjektet har nå gått inn i en ny fase og vi har fortsatt med oss mange dyktige samarbeidspartnere:

 • HENT tømmer – jobber med å sette opp gesims og stenderverk
 • Tung rør – jobber med sprinkelmontasje
 • JV Demolering – jobber med kjerneborring og betongsaging
 • Rakon Bygg – jobber med betongstøp
 • Glassbygg – jobber med fasademontasje
 • Lars Høyem – jobber med tilfylling og avretting i kjeller
 • Borg oppmåling – jobber med utstikking av akser
 • Trondheim Stål – jobber med montasje av sandwich sjakt
 • Energima – Jobber med ventilasjonssjakt
 • Icopal – jobber med taktekking
 • Heidelberg Materials/Trønder sveis – ferdigstiller prefabmontajse

Sommerferien 2023

Det vil være noe aktivitet på byggeplassen gjennom sommerferien. HENT vil ha administrasjon til stede hele ferien, og skulle det være noe er det bare å ta kontakt med oss.

Hva skjer på byggeplass etter sommerferien?

 

Etter sommerferiene vil byggeplassen være i full drift igjen. Alle fasadene på bygget skal på plass, samt at taket skal bli tett. I tillegg vil det foregå masse aktivitet inne i bygget, blant annet tømmer, rørlegger, elektriker og ventilasjonsarbeider.

 

Oppstart kulvert

I september vil arbeidet med kulverten som skal knytte Medisinsenteret opp mot St.Olav begynne. Kulverten skal bygges gjennom Finalebanene, men vil ligge under bakken og vil ikke være synlig når arbeidet er ferdigstilt.

Den delen av parken som blir påvirket av bygningsarbeidet vil bli oppgradert, og åpnes igjen med blant annet ny Tuftepark, nye stier, benker mm.

Mer info om dette vil komme når oppstart nærmer seg.

God sommer fra alle oss på Medisinsenteret!

Og har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss!

Leave a Reply