Prosjektnettsider i HENT

Fredrik Selmers vei 2

Holtermannsvegen BT2/BT3

Illustrasjon prosjekt Holtermannsvegen

Nye Åsnes barneskole

Alvøen idrettshall

Ny Mosjøen skole

Medisinsenteret

Illustrasjon prosjekt Medisinsenteret

Nye Vilberg barneskole

Politistasjon Enhet Øst